Akupunktur til dyr 

 

HVORFOR AKUPUNKTUR?

Kinesisk medicin går tilbage 2700 år før Kristi fødsel, hvor værket "Den gule kejsers klassiker om Intern Medicin, Huandi Neijing", blev skrevet. Her findes de første beskrivelser af akupunkturpunkter og meridianer. Siden er teorierne videreudviklet under de forskellige dynastier hvor teorier om bl.a. "De 5 elementer", pulse diagnose og sæsonbetinget organ patologi beskrevet.

Ifølge traditionel kinesisk medicin (TCM) er sundhed tilstede når Yin og Yang er i balance i kroppen, og kroppen er i harmoni med sin omgivelser. Yin og Yang repræsenterer hinandens modsætninger, og samtidig er de komplementære. Yin indeholder et frø af Yang, og Yang indeholder et frø af Yin. Det er symboliseret i Yin-Yang tegnet med den lille plet. Yin er mørke, Yang er lys. Yin er kulde, Yang er varme, Yin er fugtig, Yang er tør.

Yin kan være i underskud ,og det kan give sig udslag i forøget varme hos personen. Det vil vise sig f.eks ved varm hud, røde øjne, tørst. Ligeledes kan Yang være i underskud og personen vil føle sig kold. Det vil f.eks vise sig ved, at personen søger varme, har kolde hænder, har forøget urinering, diarre.

Qi (Chi) er en vigtig bestanddel af en levende organisme. Den kan oversættes til "livsenergi". Iflg TCM er der mange forskellige slags Qi. Qi dannes bl.a. ved den mad vi spiser, og den luft vi indånder. Qi er med til at holde hele organismen i gang og opretholde et godt immunsystem. Qi løber i meridianerne (energibaner) som findes i hele kroppen. Disse baner kan nås via en række punkter beliggende på overfladen af kroppen, akupunktur punkterne. Når man giver akupunktur stimulerer man meridianerne og kan derved påvirke Qi (energi). Hver meridian er "ansvarlig" for en række organer i kroppen, og når meridianen stimuleres, kan ubalancer i organer og andre områder genoprettes. Man genopretter Yin Yang balancen.

Foruden akupunktur kan urter hjælpe til få balanceret kroppen. (Se mere under kinesiske urter). Derudover kan ubalancer i kroppen genoprettes ved at ændre sin kost eller måske sin levevis. Det kan være ting som rygning, motion, arbejdsforhold osv.

 

DEN VESTLIGE FORKLARING AF AKUPUNKTUR

En af de meste grundlæggende forskelle på kinesisk og vestlig lægevidenskab er, hvordan man opfatter sygdomme. En kinesisk læge vil vurdere, at alle symptomer har en sammenhæng, hvor man i vesten som oftest betragter hvert symptom for sig, og ikke nødvendigvis mener, at de forskellige symptomer har noget med hinanden at gøre. I den vestlige kultur er man mere og mere begyndt at bruge metoder fra den kinesiske lægevidenskab, især akupunktur. Der forskes i akupunkturs anvendelse til en lang række sygdomme som f.eks. brystkræft og migræne.

Når man undersøger akupunkturpunkter histologisk, finder man frie nerveender, blodkar og histaminceller. Når disse strukturer påvirkes fremkommer effekt af akupunkturen. Der er i dag identificeret over 1000 akupunkturpunkter. Hvert eneste punkt er beskrevet mht. anatomisk placering på kroppen og punktets særlige funktion. Når et akupunkturpunkt aktiveres, stimuleres de frie nerveender og der sendes en impuls til rygmarven. Her blokerer nerveimpulsen for andre nerver, der fører smerteimpulser med sig. Nerveimpulsen fra akupunkturstimuleringen løber videre til et bestemt område i hjernen kaldet hypothalamus. I hypothalamus er der oplagret mange forskellige kemikalier, som kan frigøres – et af disse er endorfin. Endorfin er kroppens eget morfin og er op til 100 gange mere potent end morfin. Endorfin cirkulerer rundt i kroppen i flere timer end morfin og har derfor en udtalt smertestillende effekt.

Akupunktur er fundet anvendeligt til en lang række lidelser, hvor den traditionelle medicin ringe effekt har. Der er beskrevet god effekt af akupunktur på kroniske lungelidelser (KOL), som smertelindring ved fødsler, kroniske hovedpiner og muskelsmerter, hedeture hos kvinder i menopausen, kvalmedæmpende ved anæstesi for blot at nævne nogle. Nogle sygdomme er uhelbredelige, men akupunktur og urter kan virke lindrende og dermed give en bedre livskvalitet.


Guldakupunktur

Akupunktur har vist sig særdeles velegnet til smertedækning.
Ved kroniske lidelser, kan det være ønskeligt at få en permanent smertedækning af det/de syge led. Her kan guldakupunktur være en løsning.Ved guldakupunktur implanteres små sterile guldstykker i særlige akupunkturpunkter.
Udover at skabe en blokering af smerteimpulserne og bevirke en frigørelse af cirkulerende smertestillende stoffer i blodet, synes guldakupunkturen også at gavne det syge led på anden måde.

Man mener, at det kronisk syge led får en negativ ion-ladning og at kroppen i et forsøg på at neutralisere denne negative ladning tiltrækker positive ioner i form af calcium-ioner. Disse aflejres omkring leddet og giver anledning til yderligere smerte. Guldakupunkturen synes at ophæve denne negative ladning, så der ikke sker yderligere knogleaflejringer omkring leddet.

Indførslen af de små guldstykker skal ske meget præcist og foregår under fuld bedøvelse. Der kan være en midlertidig let forværring dagen efter behandlingen, men inden for den første uge vil de fleste allerede være smertefri.Få dyr reagerer langsomt på behandlingen og disse vil bedres i løbet af de første 4-6 uger. I tilfælde hvor der er tale om meget syge led, kan der gå op til 6 måneder, før den endelige effekt kan vurderes. 
Nye undersøgelser viser, at kun ca. 5% ikke har gavn af indgrebet. Disse tilfælde må revurderes med henblik på diagnose og eventuelle alternativer tages op til overvejelse.